chicanos افغانستان حساب کاربری توئیت حساب کاربری

chicanos: افغانستان حساب کاربری توئیت حساب کاربری حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران سخنگوی طالبان

گت بلاگز اخبار پزشکی ورزش عالی ترین دارو جهت بیماران سرطانی

محققان استرالیایی اعلام کردند این تفکر که بیماران سرطان باید کاملا استراحت کنند غلط است و احتمال درمان را کمتر می‌کند. بیماران سرطانی بهتر است که حتما برنامه ور

ورزش عالی ترین دارو جهت بیماران سرطانی

ورزش عالی ترین دارو جهت بیماران سرطانی

عبارات مهم : محققان

محققان استرالیایی اعلام کردند این تفکر که بیماران سرطان باید کاملا استراحت کنند غلط است و احتمال درمان را کمتر می کند. بیماران سرطانی بهتر است که حتما برنامه ورزشی داشته باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از Independent، محققان استرالیایی اعلام کردند که ورزش عالی ترین درمان جهت بیماران سرطان است و باید حتما جهت آنها تجویز شود. ورزش می تواند جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد و احتمال درمان و بهبودی را زیاد کردن دهد.

کنار گذاشتن ورزش بعد از تشخیص سرطان یا در طول درمان احتمال بهبودی بیماران سرطانی را کم کردن می دهد.

ورزش عالی ترین دارو جهت بیماران سرطانی

مدیر این تحقیقات می گوید: شواهد نشان داده است که توقف ورزش در بیماران سرطانی مضر هست. با توجه به آن چه علم نشان می دهد ورزش عالی ترین درمان جهت بیماران سرطانی است به علاوه درمان سرطان ورزش کردن عوارض درمان را کم کردن می دهد و پیشرفت سرطان را کنترل می کند.

محققان استرالیایی اعلام کردند این تفکر که بیماران سرطان باید کاملا استراحت کنند غلط است و احتمال درمان را کمتر می‌کند. بیماران سرطانی بهتر است که حتما برنامه ور

واژه های کلیدی: محققان | استرالیایی | تشخیص سرطان | درمان سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog