chicanos افغانستان حساب کاربری توئیت حساب کاربری

chicanos: افغانستان حساب کاربری توئیت حساب کاربری حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران سخنگوی طالبان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قانون اساسی جهت معاون رییس جمهور یا هرشخص ومقام دیگری مصونیت قائل نشده است / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اصل 20 قانون اساسی، گفت: این اصل جهت معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده هست؛ لذا دادستانی پایتخت کش

قانون اساسی جهت معاون رییس جمهور یا هرشخص ومقام دیگری مصونیت قائل نشده است / دادستان تهران

دادستان تهران: قانون اساسی جهت معاون رییس جمهور یا هرشخص ومقام دیگری مصونیت قائل نشده است

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اصل 20 قانون اساسی، گفت: این اصل جهت معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده هست؛ لذا دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچ گونه اعمال نفوذی را نمی پذیرید.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلا ع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در همایش تخصصی دادسراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان «حقوق عامه با تاکید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن» افزود: سکوت دستگاه قضایی به منزله پذیرش ادعاهای جریان انحرافی نیست.

قانون اساسی جهت معاون رییس جمهور یا هرشخص ومقام دیگری مصونیت قائل نشده است / دادستان تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ارتباط دادن توهین های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه بعد از شکست در بست نشینی، افزود: توهین و هتاکی به قوه قضاییه ناشی از ناکام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.

پرونده های قضایی مربوط به جریان انحراف چند سال قبل در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مفتوح شد

وی با اشاره به بی سابقه بودن توهین های عوامل این جریان به قوه قضاییه اظهار داشت: این توهین ها ناشی از واهمه آن ها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان هست؛ آیا که تحلیل آن ها بر این است که دستگاه قضایی با محاکمه بعضی متهمان اقداماتی را شروع کرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان کارها قضایی را ادامه داده و آخر به افراد مهم خواهد رسید. آن ها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می کنند با سیاسی جلوه دادن کارها قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از پیگیری به اتهامات عوامل این جریان شوند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اصل 20 قانون اساسی، گفت: این اصل جهت معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده هست؛ لذا دادستانی پایتخت کش

جعفری دولت آبادی درپاسخ به ادعای فردی مبنی بر بی ارتباط بودن شرکت زندان ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این شرکت به وسیله قوه مجریه، افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان وقت که زندان ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می کردند؛ آیا که مقام قضایی مجری حکم هست؛ لذا این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.

وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه گفت: اصل 57 قانون اساسی بحث تفکیک قوا را مطرح می کند که در کلیه کشورها پذیرفته شده است هست، ولی اهمیت وظایف محول شده است به قوه قضاییه موجب شده است است قانون اساسی در اصل 156 بر استقلال این قوه و هم چنین در اصل 164 بر استقلال قاضی تاکید کند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: هم اکنون که قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار هست، این گونه در امور قضایی ادعای دخالت می شود و به رکن قضا توهین ها صورت می گیرد؛ چه برسد به زمانی که بعضی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره شود.

قانون اساسی جهت معاون رییس جمهور یا هرشخص ومقام دیگری مصونیت قائل نشده است / دادستان تهران

جعفری دولت آبادی در ادامه آینده قوه قضاییه را به تحول درشیوه های پیگیری مرتبط دانست و از دادستان های شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست با روش های الکترونیکی همراه شده است و بعد از شروع کار سامانه تازه معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دریافت شکواییه ها از طریق این سامانه صورت گیرد.

وی خواستار توجه زیاد دادستان های شهرستان ها و سرپرستان دادسراها در استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اصل 20 قانون اساسی، گفت: این اصل جهت معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده هست؛ لذا دادستانی پایتخت کش

آسیب های اجتماعی را صرفاً از طریق قضایی نمی توان برطرف کرد

جعفری دولت آبادی به مصادیقی از آسیب های اجتماعی مشمول بر خودکشی، خشونت های کلامی در معابر، قتل های فجیع خانوادگی، طایفه ای و منازعات خیابانی اشاره کرد و با اذعان به اهمیت این جرایم افزود: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی آینده نگری شده است هست؛ آیا که بعضی پرسشها و پرسشها اجتماعی را صرفاً از طریق قضایی نمی توان حل کرد و نیاز به ورود دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، کارشناسان دینی، اجتماعی، جرم شناسان و جامعه شناسان به عنوان است.

قانون اساسی جهت معاون رییس جمهور یا هرشخص ومقام دیگری مصونیت قائل نشده است / دادستان تهران

وی با پرداختن به عنوان برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی، جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و تکدی گری پرداخت و با اشاره به این که در خصوص آسیب ها و پرسشها اجتماعی صرفاً نمی توان با ابزارهای کیفری و پلیسی اقدام کرد، اظهار داشت: در اموری از این دست مورد نیاز است در کنار مقابله قضایی، کارها دیگری هم به عمل آید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به کارها سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره کرد و در پاسخ به بیانات بعضی از عوامل این جریان مبنی بر این که در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده ها علیه آن ها مفتوح شده است هست، اظهار داشت: این ادعا خلاف واقع هست. آیا که پرونده های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مفتوح شد؛ بعضی از این پرونده ها به صدور رای نیز منتهی گردید، ولی این جریان با بعضی تحرکات تلاش کرد کارها دادسرا را در آن مقطع متوقف نماید.

پرونده های سنگین باید در بازه زمانی منطقی به آخر رسد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به مسئله اطاله پیگیری در بعضی پرونده های قضایی، طرح بعضی گلایه ها از سوی مراجعان به مراجع قضایی را تا حدی موجه دانست و خطاب به قضات دادسرا اظهار داشت: گاه به عللی چون متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم، طولانی شدن فرآیند پیگیری قابل توجیه هست؛ ولی در نواحی تخصصی دادسرا به رغم سنگین بودن پرونده که تحقیقات را وقت بر می کند، مورد نیاز است که پرونده در یک بازه زمانی منطقی به آخر رسد.

جعفری دولت آبادی یکی از راهکارهای پیشگیری ازاطاله دادرسی در پرونده های سنگین که غالباً در نواحی تخصصی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مانند دادسراهای کارکنان دولت، امور اقتصادی و پولی- بانکی مفتوح می شود را، تقسیم پرونده به چند بخش دانست و در توضیح افزود: در این پرونده ها که با تعدد متهمان و گستردگی کارها آن ها مواجه هستیم، مناسب است بخشی از پرونده مورد پیگیری و اتخاذ تصمیم نهایی قرار گیرد و بعد از آن وارد بخش دیگر پرونده شد. که این امر مانع از اطاله پیگیری در پرونده ها می شود.

ضرورت توجه قاضی به منش و واکنش‌ها

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران توجه قاضی به منش و واکنش‌ها خود که منطبق با شأن قضا باشد را مهم خواند و با اشاره به این که امروزه ظرفیت رسانه ها و اینترنت موجب شده است تا کارها قضایی و رفتارهای قضات سریعاً آشکار شود، افزود: این گونه نیست که درب را ببندید و پیگیری کنید؛ بلکه نحوه تحقیق و تصمیم در رسانه ها بازتاب می یابد.

« لذا قضات به خاص کسانی که در نواحی تخصصی انجام وظیفه می نمایند، در برابر متهمان عزت نفس داشته باشند، و با انجام تحقیقات کامل، استدلال، و توجه به دلایل اتخاذ تصمیم نمایند نگارش خود را زیاد کردن دهند و این گونه نباشد که مطالبی از قضات منتشر یا نقل شود که باعث خدشه دار شدن اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه شود.»

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران صدور رأی متقن را به عنوان الگویی جهت قضات در دیگر پرونده ها قابل توجه خواند و افزود: پرونده ای که به خوبی پیگیری می شود و ایرادی به رای صادره وارد نشود، در تارک دستگاه قضایی خواهد درخشید.

جعفری دولت آبادی تعدد نهادهای نظارتی درمورد قضات را ناشی از اهمیت منصب قضا دانست و با اشاره به این که حتی در دعاوی کوچک گاه متهمان بر نفوذ و قدرت خود اتکا می کنند، افزود: در تمام پرونده ها ممکن است چنین امری محقق شود.

وی از سرپرستان نواحی خواست بدون این که به استقلال قضایی خدشه وارد شود، بر نحوه پیگیری پرونده ها و کارها قضات دادسرا نظارت نمایند.

تسریع در پیگیری و مقابله با جرایم مهم

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران شاخص موفقیت دستگاه قضا را پیگیری سریع و دقیق و مقابله با جرایم مهم مانند زمین خواری، مزاحمت ها، قمه کشی ها، شرارت ها و مانند آن دانست و افزود: این گونه جرایم مردم را خسته و مأیوس می کند؛ آن ها انتظار دارند پرونده هایی مانند چاقوکشی و یا شرارت در مناسب ترین وقت پیگیری شود.

جعفری دولت آبادی در توجیه اهمیت پرونده های به ظاهر کوچک، به جرم کودک آزاری اشاره نمود و اظهار داشت: امروزه کودک آزاری از سوی بعضی افراد بی مسوولیت به نظام جمهوری اسلامی ارتباط داده می شود و جرم کودک آزاری به رغم مجازات نه چندان بالای آن، از جرایم مهمی است که تسریع در مقابله با آن و پیشگیری از تکرار کودک آزاری اهمیت بسیاری دارد.

وی تمرکز پیگیری به جرایم کودک آزاری در چهار ناحیه از دادسرا را با نشانه نظارت دادستانی بر این پرونده ها و تسریع در پیگیری اعلام نمود و در احصاء دیگر جرایم مرتبط با افکار عمومی اظهار داشت: بعضی جرایم جهت مردم واجد اهمیت هست؛ مانند آن چه که با حریم خصوصی، حیثیت، امنیت اجتماعی و اموال مردم مرتبط هست. قاچاق زنان، فحشای شرکت یافته، شرارت، کودک آزاری یا مزاحمت بانوان در معابر از جمله جرایمی است که مورد نیاز است دادستانی جهت مقابله با آن ها برنامه داشته باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از قضات خواست اهمیت پرونده ها را نه از دید خود، بلکه از نگاه مردم ارزیابی نمایند و به گونه ای پیگیری کنند که مردم اعتماد کنند و قانع شوند که دادستانی دغدغه عموم را دارد.

سومین همایش تخصصی دادسراهای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان «حقوق عامه و صیانت از منابع آبی و توزیع عادلانه آن» با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت تهران، دادستان های شهرستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش استان تهران، قائم مقام وزیر نیرو و بعضی معاونان و مسوولان این وزارتخانه، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | قوه قضاییه | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog